Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

Tüketicilerin almış oldukları mallar veya hizmetlerin, gösterilen örneğe uymaması veya taşıması gereken özelliklere sahip olmaması halinde, tüketicilerin seçimlik hakları ile tazminat hakkı doğmaktadır. Yine tüketicilerin yapmış oldukları tüketici kredisi sözleşmeleri nedeniyle bankalar tarafından işlem ücreti, komisyon veya benzeri masraflar adı altında alınan ücretler nedeniyle uyuşmazlıklar yaşanmaktadır. Benzer şekilde internet veya telefon üzerinden sipariş edilen mallara ilişkin uygulamada sorunlar yaşanmaktadır.
Ebru Kurucan - Hukuk & Arabuluculuk Bürosu; tüketici hakları, tüketicilerin satıcı ve üreticilerden almış olduğu mal ve hizmetlerin ayıplı olması halinde Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemeleri nezdinde uğramış oldukları zararın tazmini başta olmak üzere tüketicileri ilgilendiren tüm hukuki konulara ilişkin danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Hizmet verdiğimiz davalardan bazıları:

- Tüketici Hakem Heyeti nezdinde yapılacak işlemler
- Mal veya hizmetin ayıplı olması halinde ücretin iadesi, malın ücretsiz tamiri veya başka bir malla değiştirilmesi taleplerinin Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri nezdinde takibi
- Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlara ilişkin uyuşmazlıkların çözümü
- Taksitle satış sözleşmeleri, cayma hakkının kullanılması
- Satıcı ile alıcı arasında yapılacak sulh görüşmeleri, protokole bağlanması
- Ticari reklam ve yayından kaynaklanan davalar ve benzeri davalar..

Avukat arıyorsanız doğru yerdesiniz!

Ebru Kurucan Hukukculuk & Arabulucuk

Destek Al!