Toplu İş Hukuku

Toplu İş Hukuku

İşçilerin temsilci olarak sendikalar ile işverenler arasında ücret ve diğer çalışma koşullarını düzenlemek amacıyla yapılan toplu iş sözleşmelerini ve buna ilişkin görüşmeleri, yorumları ve uygulamaları toplu iş hukukunun kapsamını oluşturur. Sendikalar hukuku ile toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt hukuku alt dallarıdır. Sendika kurma, sendikaya üyelik, toplu sözleşme, sendikanın feshedilmesi, sendikal haklar gibi konuları kapsar.

Hizmet verdiğimiz davalardan bazıları:

-Sendikal faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi
-Toplu iş sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması
-Sendika aidatlarının işverenden tahsili
-Sendika yönetim kurulu kararına itiraz
-Sendika üyeliğinin tespiti
-Sendika temsilciliğinden kaynaklı işe iade ve tazminat
-Sendika faaliyetinin durdurulması ve benzeri davalar

Avukat arıyorsanız doğru yerdesiniz!

Ebru Kurucan Hukukculuk & Arabulucuk

Destek Al!