Sosyal Güvenlik Hukuku

Sosyal Güvenlik Hukuku

Sosyal güvenlik, gelirleri ne olursa olsun, kişilere belirli sosyal riskler karşısında ekonomik güvence sağlama amacı güder. Bireyler, özel ve meslek hayatı süresince çeşitli mesleki (iş kazası ve meslek hastalığı), fizyolojik (hastalık, analık, sakatlık, yaşlılık, ölüm) ve sosyo-ekonomik (işsizlik, evlenme, çocuk sahibi olma ve konut ihtiyacı) risklerle karşı karşıya kalabilir. Ebru Kurucan - Hukuk & Arabuluculuk Bürosu, belirtilen bu riskler nedeniyle kısmen ya da tamamen çalışamaz duruma düşen ve bu nedenle gelir kaybına uğrayanlara insan onuruna yaraşır asgari bir hayat sürmelerini sağlayacak hukuki imkanlar konusunda hizmet sunar.

Hizmet verdiğimiz davalardan bazıları:

-Sosyal Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin danışmanlık hizmetleri
-Çalışma ortamlarının sağlık ve güvenlik açısından yürürlükteki mevzuata uyumunun sağlanması
-SGK’nın yaptığı sosyal sigorta işlemlerine karşı açılan davalar
-İş kazaları ve meslek hastalıklarından doğan davalar
-İşçilerin yaralanma, ölüm ve iş göremezlik durumlarından doğan davalar
-SGK kayıtlarının düzeltilmesi davaları ve benzeri davalar..

Avukat arıyorsanız doğru yerdesiniz!

Ebru Kurucan Hukukculuk & Arabulucuk

Destek Al!