Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

Ticaret hayatında faaliyet gösteren ve Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen limited şirket ve anonim şirket başta olmak üzere ticari şirketlerin tabi oldukları hukuk kuralları şirketler hukukunun konusunu teşkil etmektedir. Şirket sözleşmelerinin hazırlanması, şirketlerin tescili, birleşmesi, bölünmesi, ortakları ve alacaklarına ilişkin düzenlemeleri içerir.
Ebru Kurucan - Hukuk & Arabuluculuk Bürosu, ticaret hukukunun en önemli kısımlarından biri olan şirketler hukuku alanında özellikle şirketlerin kuruluş aşamasından başlayarak ihtiyaç duydukları her alanda hukuki hizmet vermektedir.

Hizmet verdiğimiz davalardan bazıları:

-Ticari şirketlerin alım ve satımı
-Hisse senetleri ve tahvillerle ilgili işlemler
-Sermaye artırımları/indirimleri
-Rekabet yasağının ihlali halinde iade davası
-Şirket ortağının ve tasfiye memurlarının azli
-Özel denetçi tayini
-Çıkarma kararı aleyhine açılan iptal davası ve benzeri davalar..
-Yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş, infisah, birleşme/devralma ve tür değiştirme işlemleri

Avukat arıyorsanız doğru yerdesiniz!

Ebru Kurucan Hukukculuk & Arabulucuk

Destek Al!