Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku

Sigorta hukuku, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı üstlendiği sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri inceleyen hukuk dalıdır.
Ülkemizde sigortacılığın hızlı gelişimine paralel olarak sigorta uygulamasından kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların sayısı da her geçen gün artmaktadır. Sigortacılık uygulamasında rizikonun gerçekleşip gerçekleşmediği, bunun sigortanın kapsamında olup olmadığı, kusur durumu ve bunun sözleşmeye etkisi ve ödemenin kusurlu şahsa rücu edilmesi gibi hususların, sözleşmelerin pek çoğunda hukuki ihtilaflara sebebiyet vermektedir.
Ebru Kurucan - Hukuk & Arabuluculuk Bürosu, sigortacılık faaliyetine ilişkin olarak Kanunun sigorta şirketleri ve acenteleri için aradığı gerekli hukuki yapının tesisinin sağlanması, bu alandaki hukuki başvurular ve bunlardan kaynaklanacak hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi, Sigortacılık alanına ilişkin idari kurumların uyguladıkları işlemlere yönelik gerekli hukuki başvuruların yapılması ve dava takibi alanlarında gereken her türlü hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Hizmet verdiğimiz davalardan bazıları:

- Ferdi kazalara ilişkin davalar
- Maddi hasarlı kazalarda maddi-manevi tazminat davaları
- Hayat ve maluliyet sigortası davaları
- Can kaybından doğan sigorta davaları

Avukat arıyorsanız doğru yerdesiniz!

Ebru Kurucan Hukukculuk & Arabulucuk

Destek Al!