Maden Hukuku

Maden Hukuku

Maden türlerinin neler olduğu, maden hakkının özgün özellikleri, maden faaliyetleri olan arama ve işletme faaliyetleri haklarının verilmeyeceği yerler, maden arama ve işletme ruhsatı ve izni almanın koşul ve usulleri, süresi, bu ruhsatların iptali, arama ve işletme ruhsat ve izni vermeye yetkili makamlar, arama ve işletme dönemi faaliyetleri ile ruhsat sahiplerinin yükümlülükleri ve bütün bunlara uymamanın yaptırımları Maden Hukukunun konusunu oluşturmaktadır ve Maden Kanununda ayrıntılı olarak düzenlenmektedir.
Ebru Kurucan - Hukuk & Arabuluculuk Bürosu, madencilik sektörüyle ilişkili olarak karşılaştığınız hukuksal sorunların çözümüne ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Hizmet verdiğimiz davalardan bazıları:

- Rödovans sözleşmelerinden doğan davaları
- Alt işveren ile üst işveren arasındaki ilişkiden doğan uyuşmazlıkların çözümüı
- Saha kirasından doğan uyuşmazlıkların çözümü ve benzeri davalar..

Avukat arıyorsanız doğru yerdesiniz!

Ebru Kurucan Hukukculuk & Arabulucuk

Destek Al!