İdare Ve Vergi Hukuku

İDARE HUKUKU

Ebru Kurucan - Hukuk & Arabuluculuk Bürosu, bireylerin idare karşısında hiçbir şekilde hak kaybı yaşamaması için hukuki ilkeler ışığında idareye karşı bireylerin haklarının korunması saikiyle hareket ederek, idarenin hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerine karşı gerekli başvurularda bulunma ve bu başvurulara ilişkin yasal süreçlerin takibi noktalarında müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır. Hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerin iptali istemli dava yoluna gidilmesi ve davaların takibi, idareye karşı yürütülen tam yargı davaları, idari sözleşmelerde doğan uyuşmazlıkların çözümü ağırlıklı olarak yürüttüğümüz alanlardır.

Hizmet verdiğimiz davalardan bazıları:

-Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davaları
-İdari para cezaları, itiraz süreçleri ve iptal davaları
-İdari sözleşmelerden doğan davalar ve benzeri davalar..

VERGİ HUKUKU

Ebru Kurucan - Hukuk & Arabuluculuk Bürosu olarak devlet ve mükellef arasında meydana gelen vergi uyuşmazlıklarının güncellenen mevzuatlar ışığında; dava öncesi uzlaşma sürecinin yürütülmesi, dava yoluna başvurulması gereken hallerde dava takibinin sağlanması, vergi cezalarının iptali işlemleri ve düzeltme talepleri konularında müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Hizmet verdiğimiz davalardan bazıları:

-Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada “uzlaşma”, “cezalarda indirim” ve “düzeltme” yoluyla çözümü
-Tarhiyata karşı açılan vergi davası
-İhtirazi kayıtla beyan edilen vergilere karşı vergi davası ve benzeri davalar..

Avukat arıyorsanız doğru yerdesiniz!

Ebru Kurucan Hukukculuk & Arabulucuk

Destek Al!