Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukukunun kapsamını araziler, tapu kütüğüne kayıtlı haklar ve kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler oluşturur. Gayrimenkul üzerinde birden fazla kişinin pay sahibi olması, gayrimenkul üzerindeki mülkiyet hakkı ve sınırlı ayni haklara ilişkin yolsuz tescil veya terkin yapılması, müteahhitler ile hak sahipleri arasında çıkan taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ihtilafları ile arsa sahipleri ve müteahhitler arasında yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında inşaatın geç ve eksik teslimi, hukuka aykırı kamulaştırma ve kamulaştırma bedelinin düşük tespit edilmesi, kira sözleşmeleri kapsamında kirasını ödemeyen ve kira sözleşmesine aykırı eylemlerde bulunan kiracıların tahliyesi başta olmak üzere birçok uyuşmazlık çıkmaktadır.
Ebru Kurucan - Hukuk & Arabuluculuk Bürosu, gayrimenkul alım satımına ilişkin tüm tapu tescil ve iptali, ipotek işlemleri, gayrimenkuller üzerindeki ayni haklara ilişkin işlemler ve kira sözleşmelerine ilişkin her türlü uyuşmazlıklara yönelik danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Hizmet verdiğimiz davalardan bazıları:

- Gayrimenkul ortakları arasında ihtilaf çıkması halinde ortaklığın giderilmesi davasının açılması ve satışın gerçekleştirilmesi
- Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve kiracıların tahliye işlemleri
- İpotek tesis edilmesi, kaldırılması ve ipoteğin paraya çevrilmesi işlemlerinin takibi
- Yabancıların mülk edinmesi hususunda danışmanlık hizmeti
- Tapu iptal ve tescil davası ve benzeri davalar..

Avukat arıyorsanız doğru yerdesiniz!

Ebru Kurucan Hukukculuk & Arabulucuk

Destek Al!