Bireysel İş Hukuku

Bireysel İş Hukuku

Bir işçiyle bir işveren arasındaki hukuki ilişkiyi ele alır ve düzenler. Aralarındaki sözleşme de iş sözleşmesidir. İş sözleşmesinden kaynaklanan hak ve borçların yerine getirilmesi, çalışma şartları, dinlenme süreleri, işçi sağlığı ve güvenliği, iş sözleşmesinin sona ermesi ve sonuçları gibi kavramlar bireysel iş hukukunun kapsamına dahildir.
Ebru Kurucan - Hukuk & Arabuluculuk Bürosu, işçilerin işverenlerine karşı açabileceği her türlü tazminat ve alacak davaları ile iş kazası ve hizmet tespiti davalarında, işverenler bakımından işçi özlük dosyalarının oluşturulması, iş sözleşmelerinin hazırlanması, işyerinde uygulanacak prosedürlerin Kanuna uygun olarak düzenlenmesi hususlarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Hizmet verdiğimiz davalardan bazıları:

- İş aktinin feshinden doğan tazminat davaları
- İşçilik haklarından doğan ücret alacaklarının tahsili davaları
- Hizmet tespiti davaları
- İşe iade davaları ve benzeri davalar

Avukat arıyorsanız doğru yerdesiniz!

Ebru Kurucan Hukukculuk & Arabulucuk

Destek Al!