Basın İş Hukuku

Basın İş Hukuku

Basın İş Kanunu, başta gazeteciler olmak üzere Türkiye’de yayınlanan gazete ve süreli yayınlarla haber ve fotoğraf ajanslarında her türlü fikir ve sanat işlerinde çalışan ve İş Kanunundaki “işçi” tarifi kapsamı dışında kalan kimselerle bunların işverenleri hakkında uygulanmaktadır. Basın İş Hukukunda hizmet akdinin feshi, ücret, izin, çalışma süresi,kıdem tazminatı en fazla uyuşmazlık çıkan konular arasında yer almaktadır. Ebru Kurucan - Hukuk & Arabuluculuk Bürosu olarak, bu ve benzeri uyuşmazlıklarda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Hizmet verdiğimiz davalardan bazıları:

- Kanun hükümlerine uyulmaması halinde işverene uygulanacak idari para cezaları
- Basın iş sözleşmesinin sona ermesi halinde doğabilecek uyuşmazlıklar hakkında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti
- Basın İş Kanununa tabi işçilerin haklarından doğan ücret alacaklarının tahsili davaları ve benzeri davalar..

Avukat arıyorsanız doğru yerdesiniz!

Ebru Kurucan Hukukculuk & Arabulucuk

Destek Al!