Arabuluculuk

Arabuluculuk

Arabuluculuk, günümüzde dostane yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabulucu görevini özenle, tarafsız bir biçimde ve şahsen yerine getirir. Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlamaya çalışır. Arabuluculuk; düşük maliyetlidir, ilişkileri korur, hızlı çözüm sağlar, taraf iradeleri üstündür ve gizli yürütülür. Taraflar arabuluculuğa başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak ve bu süreçten vazgeçmek konusunda tamamen serbesttir. Arabuluculuk süreci boyunca dava açma ve zamanaşımı süreleri işlemeyeceğinden, tarafların herhangi bir hak kayıpları olmaz. Ebru Kurucan - Hukuk & Arabuluculuk Bürosu gelişen hukuk düzeni içerisinde alternatif çözüm yollarının daha fazla yer alması gerektiği düşüncesinden hareketle arabuluculuk konusunda uzmanlaşmış olup bu konuda hukuki hizmet vermektedir.

Arabuluculuğa başvurulabilecek uyuşmazlıklar:

- Tüm kredi sözleşmeleri
- Alım satım sözleşmeleri
- Tüketici uyuşmazlıkları
- Eser sözleşmeleri
- Kira uyuşmazlıkları
- İşçi alacakları
- Deniz ticareti ve sigorta uyuşmazlıkları
- Marka-patent uyuşmazlıkları
- Boşanmadan sonraki mal paylaşım uyuşmazlıkları
- TCK kapsamında şikâyete bağlı suçların işlenmesi nedeniyle istenecek tazminatlar

Avukat arıyorsanız doğru yerdesiniz!

Ebru Kurucan Hukukculuk & Arabulucuk

Destek Al!